خانه / نت های خارجی / نت When Youre Gone

نت When Youre Gone

نت When Youre Gone

I always needed time on my own

همیشه به زمان نیاز داشتم

I never thought I’d need you there when I cry

هیچوقت فکر نمی کردم که وقتی گریه می کنم اینقدر بهت نیاز داشته باشم

And the days feel like years when I’m alone

و وقتی تنهام روزها برام مثل سال میگذرن

And the bed where you lie is made up on your side

و تخت خوابی که روش خوابیده بودی جات روش خالیه

When you walk away I count the steps that you take

وقتی از پیشم میری، قدمهات رو میشمارم

Do you see how much I need you right now

میتونی ببینی که چقدر بهت نیاز دارم؟

When you’re gone

وقتی پیشم نیستی

The pieces of my heart are missing you

ذره ذره قلبم برات آب میشه

When you’re gone

وقتی پیشم نیستی

The face I came to know is missing too

حتی صورتت رو فراموش می کنم

When you’re gone

وقتی پیشم نیستی

The words I need to hear to always get me through the day and make it ok

و جمله هایی رو که نیاز دارم بشنوم تا حالم رو خوب کنه

I miss you

دلم برات تنگ شده

I’ve never felt this way before

هیچ وقت همچین احساسی نداشتم

Everything that I do reminds me of you

هر کاری که می کنم به یاد تو می افتم

And the clothes you left, they lie on the floor

و حتی لباسهایی که جا گذاشتی هنوز روی زمینن

And they smell just like you, I love the things that you do

و هنوز بوی تورو میدن،عاشق کارایی هستم که می کنی

When you walk away I count the steps that you take

وقتی از پیشم میری، قدمهات رو میشمارم

Do you see how much I need you right now

میتونی ببینی که چقدر بهت نیاز دارم؟

When you’re gone

وقتی پیشم نیستی

The pieces of my heart are missing you

ذره ذره قلبم برات آب میشه

When you’re gone

وقتی پیشم نیستی

The face I came to know is missing too

حتی صورتت رو فراموش می کنم

When you’re gone

وقتی پیشم نیستی

The words I need to hear to always get me through the day and make it ok

و جمله هایی رو که نیاز دارم بشنوم تاحالمرو خوب کنه

I miss you

دلم برات تنگ شده

We were made for each other

ما برای هم ساخته شدیم

Out here forever

همیشه پیش هم می مونیم

I know we were, yeah

مطمئنم که برای هم ساخته شدیم

All I ever wanted was for you to know

تنها چیزی که همیشه میخواستم بدونی ایین بوده که

Everything I’d do, I’d give my heart and soul

هر کاری لازم باشه می کنم، حاظرم قلب و روحم رو فدات کنم

I can hardly breathe I need to feel you here with me, yeah

بدون تو به سختی نفس می کشم، نیاز دارم که پیش من باشی، آره

When you’re gone

وقتی پیشم نیستی

The pieces of my heart are missing you

ذره ذره قلبم برات آب میشه

When you’re gone

وقتی پیشم نیستی

The face I came to know is missing too

حتی صورتت رو فراموش می کنم

When you’re gone

وقتی پیشم نیستی

The words I need to hear to always get me through the day and make it ok

و جمله هایی رو که نیاز دارم بشنوم تا حالم رو خوب کنه

I miss you

دلم برات تنگ شده

نت When Youre Gone
نت پیانو نت ویولن نت سنتور نت گیتار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *