خانه / نت های عود

نت های عود

پارتیتور قطعه بندباز – نت موسیقی

پارتیتور قطعه بندباز

پارتیتور قطعه بندباز آهنگساز : علینقی وزیری تنظیم : داود شیرزادخانی تنظیم شده برای : سنتور-سه تار-تار-بربط -کمانچه تعداد صفحات : 18 سطح نت : سخت نوع فایل : pdf پارتیتور قطعه بندباز – نت موسیقی 5 از 5 امتیاز 100% 1رای

ادامه نوشته »

پارتیتور رنگ پریچهر و پریزاد – نت موسیقی

پارتیتور رنگ پریچهر و پریزاد

پارتیتور رنگ پریچهر و پریزاد آهنگساز : غلامحسین درویش‌ تنظیم : داود شیرزادخانی تنظیم شده برای : سه تار-تار-بربط -کمانچه-نی هفت بند   تعداد صفحات : 14 سطح نت : متوسط نوع فایل : pdf پارتیتور رنگ پریچهر و پریزاد – نت موسیقی 5 از 5 امتیاز 100% 1رای

ادامه نوشته »

دانلود نت آهنگ ( ها حبیبی ) ای معشوق برای عود

نت آهنگ ( ها حبیبی ) ای معشوق

نت آهنگ ( ها حبیبی ) ای معشوق آهنگساز : کاظم الساهر تنظیم : کاظم الساهر تنظیم شده برای : بربط تعداد صفحات : 1 سطح نت : متوسط نوع فایل : jpg دانلود نت آهنگ ( ها حبیبی ) ای معشوق برای عود 4 از 5 امتیاز 80% s …

ادامه نوشته »

دانلود نت آهنگ سالونی الناس برای عود -نت موسیقی

نت آهنگ سالونی الناس برای عود

نت آهنگ سالونی الناس برای عود آهنگساز : نُهاد ودیع حداد تنظیم : نُهاد ودیع حداد تنظیم شده برای : بربط تعداد صفحات : 1 سطح نت : متوسط نوع فایل : jpg دانلود نت آهنگ سالونی الناس برای عود -نت موسیقی 5 از 5 امتیاز 100% 1رای

ادامه نوشته »

دانلود نت آهنگ (ﺗﻤﻠﯽ ﻣﻌﺎﮎ) ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ برای عود

نت آهنگ (ﺗﻤﻠﯽ ﻣﻌﺎﮎ) ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ

نت آهنگ (ﺗﻤﻠﯽ ﻣﻌﺎﮎ) ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ آهنگساز : عمرو دیاب تنظیم : عمرو دیاب تنظیم شده برای : بربط تعداد صفحات : 1 سطح نت : متوسط نوع فایل : jpg دانلود نت آهنگ (ﺗﻤﻠﯽ ﻣﻌﺎﮎ) ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ برای عود 5 از 5 امتیاز 100% 1رای

ادامه نوشته »

دانلود نت قطعه ترکیش مارش برای بربط یا عود – نت موسیقی

نت قطعه ترکیش مارش برای بربط یا عود

نت قطعه ترکیش مارش برای بربط یا عود آهنگساز : ولفگانگ آمادئوس موتسارت تنظیم : ولفگانگ آمادئوس موتسارت تنظیم شده برای : بربط تعداد صفحات : 3 سطح نت : متوسط نوع فایل : pdf دانلود نت قطعه ترکیش مارش برای بربط یا عود – نت موسیقی 2.3 از 5 …

ادامه نوشته »

دانلود نت آهنگ بنت الشلیبه (شانه) برای عود-نت موسیقی

نت آهنگ بنت الشلیبه (شانه) برای عود

نت آهنگ بنت الشلیبه (شانه) برای عود آهنگساز : نا شناخته تنظیم : نا شناخته تنظیم شده برای : بربط تعداد صفحات : 1 سطح نت : متوسط نوع فایل : jpg دانلود نت آهنگ بنت الشلیبه (شانه) برای عود-نت موسیقی 5 از 5 امتیاز 100% 1رای

ادامه نوشته »

دانلود نت آهنگ العصفور الطائر (پرواز گنجشک ) برای عود-نت موسیقی

نت آهنگ العصفور الطائر (پرواز گنجشک ) برای عود

نت آهنگ العصفور الطائر (پرواز گنجشک ) برای عود آهنگساز : منیر بشیر تنظیم : منیر بشیر تنظیم شده برای : بربط تعداد صفحات : 2 سطح نت : ساده نوع فایل : pdf دانلود نت آهنگ العصفور الطائر (پرواز گنجشک ) برای عود-نت موسیقی

ادامه نوشته »

دانلود نت آهنگ Astrakan Cafe برای عود-نت موسیقی

نت آهنگ Astrakan Cafe برای عود

نت آهنگ Astrakan Cafe برای عود آهنگساز : انور براهم تنظیم : انور براهم تنظیم شده برای : بربط تعداد صفحات : 1 سطح نت : متوسط نوع فایل : jpg دانلود نت آهنگ Astrakan Cafe برای عود-نت موسیقی 5 از 5 امتیاز 100% 1رای

ادامه نوشته »