خانه / نت های ترکی (صفحه 2)

نت های ترکی

نت پیانوی آهنگ ساری گلین – نت پیانو

نت پیانوی آهنگ ساری گلین تنظیم نیما اکبری

نت پیانوی آهنگ ساری گلین تنظیم نیما اکبری آهنگساز : محلی آذربایجان تنظیم : نیما اکبری تنظیم شده برای : پیانو تعداد صفحات : 2 سطح نت : ساده نوع فایل : pdf نت پیانوی آهنگ ساری گلین – نت پیانو 5 از 5 امتیاز 100% 1رای

ادامه نوشته »

نت آذری غمگین ماهنی همراه وکال برای پیانو

نت پیانوب آذری غمگین ماهنی همراه وکال

نت پیانوی آذری غمگین ماهنی همراه وکال آهنگساز : توفیق قولیف تنظیم : توفیق قولیف تنظیم شده برای : پیانو تعداد صفحات :3  سطح نت : سخت نوع فایل : pdf نت آذری غمگین ماهنی همراه وکال برای پیانو 5 از 5 امتیاز 100% 1رای

ادامه نوشته »

نت آذری فیروزه اوزوک برای پیانو همراه وکال – نت موسیقی

نت آذری فیروزه اوزوک برای پیانو همراه وکال

نت آذری فیروزه اوزوک برای پیانو همراه وکال آهنگساز : توفیق قولیف تنظیم : توفیق قولیف تنظیم شده برای : پیانو تعداد صفحات : 3 سطح نت : سخت نوع فایل : pdf نت آذری فیروزه اوزوک برای پیانو همراه وکال – نت موسیقی 5 از 5 امتیاز 100% 1رای

ادامه نوشته »

نت ترکی لیریک ماهنیسی برای پیانو همراه نت وکال – نت ترکی

نت ترکی لیریک ماهنیسی برای پیانو همراه نت وکال

نت ترکی لیریک ماهنیسی برای پیانو همراه نت وکال آهنگساز : توفیق قولیف تنظیم : توفیق قولیف تنظیم شده برای : پیانو تعداد صفحات : 4 سطح نت : سخت نوع فایل : pdf نت ترکی لیریک ماهنیسی برای پیانو همراه نت وکال – نت ترکی 5 از 5 امتیاز …

ادامه نوشته »

نت ترکی سنده قالماز به همراه خط وکال برای پیانو

نت پیانوی ترکی سنده قالماز به همراه خط وکال

نت پیانوی ترکی سنده قالماز به همراه خط وکال آهنگساز : توفیق قولیف تنظیم : توفیق قولیف تنظیم شده برای : پیانو تعداد صفحات : 4 سطح نت : سخت نوع فایل : pdf نت ترکی سنده قالماز به همراه خط وکال برای پیانو 4 از 5 امتیاز 80% 1رای

ادامه نوشته »

نت پیانوی آیریلیق تنظیم نیما اکبری – نت پیانو

نت پیانوی آیریلیق تنظیم نیما اکبری

نت پیانوی آیریلیق تنظیم نیما اکبری آهنگساز : علی سلیمی تنظیم : نیما اکبری تنظیم شده برای : پیانو تعداد صفحات : 3 سطح نت : متوسط نوع فایل : pdf نت پیانوی آیریلیق تنظیم نیما اکبری – نت پیانو 5 از 5 امتیاز 100% 1رای

ادامه نوشته »

نت آهنگ آرشین مال آلان عسگرآریاسی – نت موسیقی

نت آهنگ آرشین مال آلان عسگرآریاسی

نت آهنگ آرشین مال آلان عسگرآریاسی آهنگساز : عزیر حاجی‌ بیگف تنظیم : عزیر حاجی‌ بیگف تنظیم شده برای : پیانو تعداد صفحات : 2 سطح نت : سخت نوع فایل : pdf نت آهنگ آرشین مال آلان عسگرآریاسی – نت موسیقی 4 از 5 امتیاز 80% 1رای

ادامه نوشته »

نت پیانوی آهنگ قوبانین آغ آلماسی – نت پیانو

نت پیانوی آهنگ قوبانین آغ آلماسی

نت پیانوی آهنگ قوبانین آغ آلماسی آهنگساز : هابیل علی‌اف تنظیم : الیاس مهرزاد تنظیم شده برای : پیانو تعداد صفحات : 3 سطح نت : متوسط نوع فایل : pdf نت پیانوی آهنگ قوبانین آغ آلماسی – نت پیانو 5 از 5 امتیاز 100% 1رای

ادامه نوشته »